Serwis

Uszkodzony sprzęt prosimy przesłać na adres:
Monacor Polska Sp. z o.o.
SERWIS
ul. Stanisławowska 30
54-611 Wrocław

 
W przypadku napraw gwarancyjnych, można nadać sprzęt wraz z dowodem gwarancji (np: karta gwarancyjna, faktura VAT, paragon), na koszt Monacor Polska za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - tel. 801 400 373 lub 22 577 55 55.
Na liście przewozowym należy podać:
 • numer odbiorcy wg DPD Polska - 103757
 • osoba akceptująca płatność - Norbert Ptak
 • zawartość przesyłki „elektronika”
 • sugerowaną wartość przesyłki

Serwis prowadzi również pogwarancyjne naprawy sprzętu (odpłatnie).
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

 
Krzysztof Sielski
Specjalista ds. Serwisu/Service Manager

+48 570 11 77 99
krzysztof.sielski@monacor.pl
 1. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty zakupu sprzętu.
 2. Producent gwarantuje bezawaryjne działanie sprzętu pod warunkiem jego prawidłowej eksploatacji.
 3. Gwarancja będzie respektowana na podstawie:
  • czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
  • kopii dowodu zakupu,
  • wadliwego sprzętu z opisem usterki lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem serwisu www.
 4. Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu najlepiej w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z kompletnym wyposażeniem. Możliwe jest zastosowanie opakowania zastępczego zapewniającego bezpieczny transport urządzenia.
 5. Naprawa powinna być dokonana w okresie 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia towaru do Serwisu. Jeżeli zachodzi konieczność sprowadzenia części, wówczas termin naprawy może się wydłużyć, nie może jednak przekroczyć 28 dni. Na czas naprawy istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu zastępczego.
 6. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe na skutek:
  • niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
  • uszkodzeń mechanicznych, dostania się do wnętrza płynów lub innych ciał obcych,
  • klęsk żywiołowych i skoków napięcia zasilania,
  • zużycia eksploatacyjnego (np: zużycia crossfaderów).
 7. Do napraw nie należą czynności związane z regulacją, programowaniem, czyszczeniem.
 8. Sprzęt nie może być używany w przemyśle lotniczym.

Formularz zgłoszenia serwisowego