Systemy alarmu głosowego

Rolą Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych jest pomoc w szybkiej ewakuacji ludzi w miejsca zagrożenia. W sytuacji zagrożenia gdy pojawia się stres, prostota obsługi jest największą zaletą systemu ewakuacyjnego. Posiadany wiele urządzeń przeznaczonych do pracy w tego typu systemach: kontrolery ewakuacyjne, zasilacze awaryjne, wzmacniacze oraz różnego rodzaju głośniki zgodne z normą EN 54.