Kontakt

Dane kontaktowe

+48 71 320 93 00
post@monacor.pl

Monacor Polska Sp. z o.o.
ul. Stanisławowska 30
54-611 Wrocław

POKAŻ NA MAPIE

 +48 71 320 93 00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy
KRS NR 00001682566
Kapitał zakładowy: 50000 PLN
E0006868WZBW

 Czynne Pon - Pt 9.00 - 17:00

TWÓJ KONTAKT HANDLOWY

Zespół Monacor Polska

Daniela Żurad
Prezes Zarządu/
Company President

 +48 570 11 33 33
    +48 71 320 93 23

daniela.zurad@monacor.pl

Michał Macocha
Wiceprezes Zarządu/
Company Vice-President

 +48 570 69 66 66
    +48 71 320 93 22

michal.macocha@monacor.pl

Jolanta Bielaziun
Specjalista ds. Administracji/
Administrative Specialist

 +48 570 11 88 33
    +48 71 320 93 21
jolanta.bielaziun@monacor.pl

Jakub Nienartowicz
Specjalista ds. Controllingu/
Controlling Specialist

 +48 570 11 77 44
    +48 71 320 93 51
jakub.nienartowicz@monacor.pl

Tomasz Kukiełka
Doradca Techniczno-Handlowy ds. Klientów Kluczowych/
Key Account Manager

 +48 570 11 77 33
    +48 71 320 93 04
tomasz.kukielka@monacor.pl

Robert Kuźniacki
Dyrektor Regionalny/
Regional Director

 +48 570 11 77 88
    +48 71 320 93 03
robert.kuzniacki@monacor.pl

Piotr Mosiężny
Doradca Techniczno-Handlowy/
Customer Service

 +48 570 11 77 22
    +48 71 320 93 02
piotr.mosiezny@monacor.pl

Piotr Sabat
Doradca Techniczno-Handlowy/
Customer Service

 +48 570 11 77 66
    +48 71 320 93 05
piotr.sabat@monacor.pl

Ewa Łoś
Doradca Techniczno-Handlowy/
Customer Service

 +48 570 11 77 11
    +48 71 320 93 01
ewa.los@monacor.pl

Paweł Fedorowicz
Doradca Klienta Europa Wschodnia/
Customer Service East Europe

 +48 570 11 77 55
    +48 71 320 93 52
pawel.fedorowicz@monacor.pl

Krzysztof Sielski
Specjalista ds. Serwisu/Service Manager

 +48 570 11 77 99
    +48 71 320 93 41
krzysztof.sielski@monacor.pl

Oddziały

WARSZAWA

Krzysztof Bok
Przedstawiciel Regionalny/
/ Regional Customer Service

ul. Ostrobramska 101 lok. 204
04-041 Warszawa

 +48 570 11 88 77
 +48 22 428 18 88
krzysztof.bok@monacor.pl

GDAŃSK

Aleksander Barczak
Przedstawiciel Regionalny/
Regional Customer Service

ul. Edisona 44
80-172 Gdańsk

 +48 570 11 88 55
 +48 58 320 14 67
aleksander.barczak@monacor.pl

KRAKÓW

Grzegorz Kardasz
Przedstawiciel Regionalny/
Regional Customer Service

ul. Lea 114 pok. 122
30-133 Kraków

 +48 570 11 88 66
 +48 12 638 63 42
grzegorz.kardasz@monacor.pl